Veelgestelde vragen

1. Waarom doen jullie dit?

NL2025 had de overtuiging die kortweg omschreven kan worden als ‘het kan nog beter met Nederland’. Er is veel potentie in Nederland op maatschappelijk en economisch gebied. Er is meer mogelijk. Na een grote representatieve enquête (onder meer dan 100.000 inwoners van Nederland) bleek dat 80% van de inwoners van Nederland dat gevoel ook heeft en ook bereid is daar wat aan te doen! Met die gedachte in ons achterhoofd, en gesterkt door de kracht van het “pay it forward” (Ik doe iets voor jou en jij doet weer iets voor een ander) -principe, is onze zoektocht om bij te dragen aan de toekomst begonnen. En die zoektocht gaat nog iedere dag verder. We willen niet afwachten hoe het in de toekomst zal gaan met Nederland; we willen nu iets doen om die toekomst te helpen realiseren.

2. Wie doen er mee?

Op onze site staan de namen van de aangesloten mensen (Op de site te vinden onder het kopje “Aanjagers”) Het is een groep mensen uit verschillende disciplines uit de samenleving, bijvoorbeeld: onderwijs, wetenschap, sport, cultuur, kunst en bedrijfsleven.

3. Wat is jullie doel?

We kunnen trots zijn op wat we als land hebben bereikt, het gaat over het algemeen goed met Nederland, maar als we naar de (nabije) toekomst kijken is het niet vanzelfsprekend dat wij en volgende generaties het net zo goed zullen hebben. Dat is zorgelijk, maar als we NU met elkaar aan de slag gaan –, dan kunnen we ervoor zorgen dat de toekomst voor alle inwoners van Nederland goed zal zijn. We zien mogelijkheden waarvoor we onze kennis, netwerk en middelen in willen zetten. Maar we kunnen het niet alleen, dus vragen we mensen om zich te verbinden aan die initiatieven en projecten die het verschil kunnen maken. Projecten die we ons er samen voor inzetten van grote impact kunnen laten zijn voor Nederland.

4. Wat vragen jullie nu eigenlijk van de mensen?

We vragen mensen zich in te zetten voor een beter Nederland. Bij NL2025 is dat op drie manieren mogelijk:

  • Steun ons gedachtegoed (pay it forward – stimuleer/inspireer de mensen zich in te zetten voor een beter Nederland.)
  • Steun een initiatief als dat mogelijk voor je is (specifieke vragen staan op de site)
  • Vraag steun voor je eigen initiatief – als het voldoet aan de gestelde voorwaarden.

5. Waarom moeten de projecten/initiatieven binnen bepaalde thema’s vallen?

We hebben onderzocht op welke thema’s inwoners van Nederland verbetering willen zien in de maatschappij EN waarvoor zij zich ook daadwerkelijk in willen zetten. Uit een grote enquête ‘Namens Nederland’ onder meer dan 100.000 inwoners van Nederland blijkt dat 80% van de inwoners van Nederland zich in wil zetten voor onderwerpen binnen de volgende thema’s: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. Onze organisatie heet NL2025, dus binnen tien jaar willen we aanzienlijke resultaten zien. Dan moet je nu die projecten aanpakken die de veel potentie hebben en de moeite waard zijn om op grote schaal te realiseren (dus schaalbaar zijn). Door juist die projecten te nemen die binnen thema’s vallen waarover de inwoners van Nederland het over eens zijn, vermijden we eindeloze discussies en kunnen we sneller resultaat boeken. En impact krijgen we vooral als we samenwerken.

6. Wie betaalt dit allemaal?

Ieder van ons draagt in zijn vrije tijd bij met persoonlijke inzet. We doen het allemaal op persoonlijke titel en zetten ons netwerk in om ‘om niet’ zaken voor elkaar te krijgen en vragen mensen en bedrijven om ons heen om ons te helpen: met hun kennis, financiële middelen en praktische inzet.

7. Aan welke eisen moeten initiatieven dan voldoen?

Ze moeten vallen binnen één van de gestelde thema’s (excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving). NL2025 moet het eens zijn over het doel van elk initiatief, het mag bijvoorbeeld geen primair commercieel doel dienen. En ze moeten binnen afzienbare tijd met de middelen die voor handen zijn op grote schaal kunnen worden uitgevoerd en/of grote impact kunnen realiseren.

8. Zijn er bedrijven aan verbonden?

Iedereen die zich aansluit bij NL2025 doet mee op persoonlijke titel, je kan je dus niet als bedrijf of organisatie ‘aansluiten’ . Onder de aanjagers zijn naast bijvoorbeeld wetenschappers, sporters en kunstenaars ook mensen uit het bedrijfsleven. Zij proberen, net als alle betrokkenen, anderen onder andere te inspireren om ook een bijdrage te leveren aan de initiatieven die we steunen. Dat kunnen mensen uit het bedrijfsleven zijn, maar ook uit andere disciplines. We kijken vooral naar hoe we het initiatief zo impactvol mogelijk kunnen laten zijn.

9. Willen jullie een politieke partij worden?

Absoluut niet. We zijn goed in wat we doen en onze enige ambitie is bijdragen aan een betere toekomst voor Nederland. Een aantal van ons kan heel goed sporten, prachtige kunst maken, of bedrijven aansturen, organisaties leiden. Je kunt nooit op ons stemmen, je kunt alleen de projecten die wij voorstellen steunen of je op een andere manier inzetten voor een beter Nederland.

10. Jullie nemen zelf het heft in handen, vinden jullie dat de politiek/ de regering het niet goed doet?

We zijn er niet om een mening over de politiek uit te dragen. We hebben als NL2025 een idee over de toekomst van Nederland dat breed gedragen wordt door 80% van de inwoners van Nederland, en dragen daar graag een steentje aan bij. We werken samen met de politiek als dat nodig is om een projectdoel te bereiken. We verbinden ons op praktisch niveau met de overheid als dat nodig is.