Jongeren op Gezond Gewicht

De wereld om ons heen is in de loop der jaren veranderd in een zee van ongezonde verleidingen. Inmiddels heeft één op de zeven kinderen in Nederland overgewicht. In sommige wijken zelfs één op de drie kinderen. Dat moet veranderen: onze kinderen zijn de toekomst van Nederland.

Jongeren op Gezond Gewicht wil samen met bedrijfs-, kennis- en maatschappelijke partners de omgeving van kinderen veranderen. Samen streven we naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is. 

Jongeren op Gezond Gewicht helpt gemeenten bij het implementeren van een integrale duurzame aanpak. Al meer dan 83 Nederlandse gemeenten werken nu met deze JOGG-aanpak. Zij benoemen een JOGG-regisseur die als spin in het web fungeert. Doel is om met alle betrokken partijen, scholen, gezondheidszorg, ondernemers etc, duurzaam samen te werken. Met de programma’s De Gezonde Sportkantine, De Gezonde Werkvloer en het Akkoord ‘Gezonde Voeding op Scholen’ richt de stichting zich op een duurzame verandering van plekken waar kinderen veel verblijven.

Het bewustzijn rond een gezonde leefstijl wordt vergroot met de landelijke én lokale campagnes DrinkWater en Gratis Bewegen. Kinderen, jongeren en houders worden positief gestimuleerd meer water te drinken en om bijvoorbeeld vaker te fietsen, de trap te nemen of buiten te spelen.

"Gratis bewegen, gewoon doen" is een aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht om kinderen en ouders te laten zien dat bewegen en sporten ook in alledaagse situaties heel goed kan

Meer Initiatieven