Hermitage voor Kinderen

Hermitage Amsterdam biedt een gratis meerjarig kunstonderwijsprogramma, waarbij álle kinderen in Nederland de kans krijgen hun artistieke talent te ontwikkelen.

De Hermitage voor Kinderen draagt bij aan de ontwikkeling van de vaardigheden ‘van de 21ste eeuw’, die nodig zijn in een steeds complexere en globaliserende leef- en werkomgeving. Denk hierbij aan creativiteit, kritisch denken, communicatie, probleemoplossend vermogen en samenwerking. Scholen hebben weinig tijd en aandacht voor het bijbrengen van deze vaardigheden; musea zouden deze maatschappelijke rol meer op zich kunnen nemen. De Hermitage doet dit al zes jaar en loopt hierin voorop.

Het eerste bezoek aan de Hermitage School begint met voorbereidende lessen in de klas. Vervolgens krijgen zij een rondleiding en een workshop, begeleid door gediplomeerde docenten en beeldend kunstenaars. Voor de geselecteerde talenten volgt hierna een uitgebreider kunstonderwijsprogramma in het Hermitage Atelier en de Hermitage Academie.

Uitgangspunten van het kunstonderwijsprogramma van de Hermitage voor Kinderen zijn:

  • social inclusion: alle kinderen krijgen de mogelijkheid om deel te nemen en om kunst te ervaren, ongeacht hun sociaaleconomische achtergrond;
  • talent scouting;
  • open blik: kunst stimuleert openheid voor de ideeën en opvattingen van de ander;
  • meerjarig kunstonderwijs (vierenhalf jaar).

Inmiddels hebben er 60.000 leerlingen deelgenomen aan het programma. De ambitie is om de komende 10 jaar 100.000 leerlingen welkom te heten in de Hermitage voor Kinderen.

Meer Initiatieven