IMC Weekendschool

IMC Weekendschool wil jongeren geïnformeerd en gemotiveerd in het leven laten staan door toekomstperspectieven te verbreden, zelfvertrouwen te vergroten en de verbondenheid met de Nederlandse samenleving te versterken.

“Ik wil graag ingenieur worden, kent u misschien een ingenieur?” Het waren dit soort vragen die de ogen openden van psycholoog Heleen Terwijn. Zij deed onderzoek in Amsterdam Zuidoost naar motivatie van leerlingen in het basisonderwijs en ontdekte dat er met deze vragen niets gebeurde. Leerlingen zaten op school om te ‘leren voor later’ terwijl niemand hen liet zien wat ‘later’ nou eigenlijk is. Zo ontstond haar idee voor een weekendschool om kinderen in contact te brengen met inspirerende professionals en interessante vakgebieden.

De weekendschool heeft als centrale doelstelling dat jongeren geïnformeerd en gemotiveerd in het leven staan. Concreet wordt in het programma gewerkt aan drie doelstellingen:

  • toekomstperspectieven verbreden
  • zelfvertrouwen vergroten
  • verbondenheid met de Nederlandse samenleving versterken.
    • Het weekendschoolonderwijs (ervaringsgericht leren) laat leerlingen kennis maken met allerlei beroepen en mensen. Het geeft ze een idee van wat ze later allemaal zouden kunnen doen – en motiveert ze om hun interesses en talent te volgen.

      IMC Weekendschool is opgericht in 1998. In achttien jaar tijd zijn er tien vestigingen gestart in zeven grote steden, de jongste vestiging bestaat drie jaar. Ook zijn er zustervestigingen in Brussel en Hong Kong gestart, en is drie jaar geleden gestart met IMC Basis om het weekendschoolonderwijs ook in het reguliere onderwijs te introduceren. We hebben 2087 alumni (waarvan een aantal ook weer iets terug doet), en een netwerk van ongeveer 5000 betrokkenen.

Wat betekent de IMC Weekendschool?

Meer Initiatieven