de Nederlandse School

De Nederlandse School is een beweging van onderwijspioniers die samen manieren ontwikkelen om de snel veranderende wereld te vertalen naar onderwijs van nu. Hoe? Door te onderzoeken, te ontwerpen en te ondernemen.

Docenten moeten opgeleid worden om hun leerling, zichzelf en de wereld om hen heen beter te kunnen doorgronden. Dat is hun uitgangspunt voor de Nederlandse School (dNS).

Het programma van dNS heeft drie leerlijnen. De eerste betreft onderwijsvernieuwing en het ontwerpen daarvan binnen de deelnemende scholen. Dit kan betrekking hebben op vakoverstijgende of schooloverstijgende vernieuwing. Design thinking bijvoorbeeld, biedt docenten een manier om anders naar hun onderwijsontwerp te kijken.

De tweede leerlijn focust op ondernemen. Docenten die voor de klas staan en alleen hun lokaal inkijken, staan niet voldoende in contact met de snel veranderende wereld buiten school, waar leerlingen na schooltijd in contact komen met bloggers, startups en een open politiek debat, of hier zelf actief deel van uitmaken. Docenten moeten de maatschappij in al haar facetten kennen en zelf meer naar buiten treden om in contact te komen met die wereld. Zij moeten leren hoe zij dit kunnen doen en op welke manier zij dit kunnen vervlechten met hun lessen.

Ten slotte is er veel aandacht voor de pijler onderzoeken. Wat werkt, waarom, bij welke leerstijl, en bij welk kind? Hoe gaat een docent om met technologische ontwikkelingen? Wanneer is dit middel of doel? Wat betekent diversiteit in de klas? Wie ben ik zelf, als docent en als mens. Ook zelfkennis vraagt om onderzoek; ken uzelve voor u de leerling kent.

dNS is een nieuwe lerarenopleiding die in september 2015 van start is gegaan met 42 deelnemers. In 2016 is het aantal deelnemers gestegen naar 62 en het streven is om in 2017 door te stijgen naar 120. De deelnemers zijn ambitieuze onderwijspioniers. dNS leidt deze bevoegde docenten uit het voortgezet onderwijs op tot ‘meester-docent’.

De Nederlandse school is voor leraren die willen uitblinken in hun vak

Meer Initiatieven