Oranje Handelsmissiefonds

Het Oranje Handelsmissiefonds stimuleert en inspireert om internationaal te ondernemen. Om de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 te markeren, is het initiatief genomen om het Oranje Handelsmissiefonds op te richten. Het Koninklijk Paar vervult immers een belangrijke rol op het gebied van internationale handelsbevordering voor Nederlandse bedrijven. Het fonds wil mkb-bedrijven uit het segment ‘middenbedrijf’ inspireren en stimuleren om kansrijk te exporteren. Export en internationaal zakendoen horen bij Nederland.

Het fonds ondersteunt jaarlijks 10 mkb’ers om de stap naar het buitenland te zetten. Export en internationaal zakendoen horen bij Nederland. Overal ter wereld zijn Nederlandse bedrijven actief die tevens voor groei en werkgelegenheid in Nederland zorgen. Veel middelgrote bedrijven hebben echter het netwerk, de armslag of het geld niet om zelfstandig buitenlandse markten te verkennen. Het Oranje Handelsmissiefonds biedt hen een unieke kans om ‘internationaal te gaan’.

Het Oranje Handelsmissiefonds is een initiatief van ING, KLM, MKB-Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het fonds opent deuren die anders gesloten blijven. 10 ondernemers krijgen een handelsmissiepakket aangeboden met de symbolische waarde van 10.000 Euro.

Een goede voorbereiding vergroot de kans op succes. ING helpt daarbij met financiële kennis, expertise van diverse sectoren en het beoogde exportland. Introducties bij relevante partijen in Europa of de rest van de wereld. Het wereldwijde netwerk van KLM helpt hen aan belangrijke contacten op locatie en KLM verzorgt tevens de vluchten. Samen met de kennis en expertise uit het netwerk van MKB-Nederland worden zij verder ondersteund in het exploreren van internationale markten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteuning via haar expertise en contacten. Ondernemers nemen deel aan een handelsmissie naar de markt die zij willen betreden.

Het fonds stimuleert en inspireert ondernemers door ervaringen van deelnemers in het internationaal zakendoen te delen. Publiciteit vindt plaats via officiële websites en publicaties van ING, KLM, MKB-Nederland, Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De aanjagers van NL2025 proberen ondernemers, die zich in hebben geschreven voor het Oranje Handelsmissiefonds, te helpen door hun internationale netwerk open te stellen. Zij geven ondernemers tips over lokale gebruiken in zaken doen, zorgen voor introducties en openen deuren die anders gesloten blijven.

StyleShoots was een van de eerste ondernemingen die een jaar lang extra ondersteuning kreeg bij het najagen van haar internationale ambities

Meer Initiatieven